fqi-jbbi-jsj Πολιτική Απορρήτου fqi-jbbi-jsj

Πολιτική Απορρήτου

H εταιρεία μας έχει δεσμευτεί να προστατεύει και να χρησιμοποιεί κατά τον αρμόζοντα τρόπο τις προσωπικές πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί είτε διαδικτυακά είτε μέσω των επαγγελματικών υπηρεσιών που παρέχει, είτε μέσω της επικοινωνίας/συνεργασίας με κάθε τρίτο και συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εταιρεία με την επωνυμία ‘Flexibook e-commerce Travel Technology GmbH’, με έδρα στην οδό KirchStr. 27, Stadtmitte - Ludwigsburg, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, λειτουργεί το σύστημα online κρατήσεων για λογαριασμό του ξενοδοχείου μας, έχει συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις του GDPR και δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του ως άνω συστήματος.
Παρακαλούμε να μελετήσετε την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε για εσάς μέσω της παρούσας ιστοσελίδας και πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες. Από τη στιγμή που περιηγείστε στην ιστοσελίδα ή παρέχετε πληροφορίες συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής μας όσον αφορά την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, οι οποίοι μπορεί να επικαιροποιούνται κατά διαστήματα. Μόνο άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Αν είστε κάτω των 18 ετών (ανήλικη/ος), παρακαλούμε μην προβείτε σε καμία κράτηση και μη καταχωρήσετε καμία πληροφορία στην ιστοσελίδα μας.
 Στη συνέχεια θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε, αποθηκεύουμε, με ποιο τρόπο τα χρησιμοποιούμε, για ποιο λόγο, καθώς επίσης και περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιώματά σας.
Είναι πιθανόν να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τις παρακάτω πληροφορίες που σας αφορούν:
- προσωπικές πληροφορίες (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμό τηλεφώνου ηλεκτρονική διεύθυνση), οι οποίες σας ζητούνται όταν κάνετε κράτηση είτε online είτε τηλεφωνικώς ή όταν συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας στη σελίδα μας
- οικονομικά στοιχεία για να ολοκληρωθεί η κράτηση και να γίνει η πληρωμή
- λεπτομέρειες των ενεργειών που κάνετε κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας
Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να χρησιμοποιηθούν:
- για να κάνουμε κράτηση δωματίου ή άλλης υπηρεσίας για εσάς και να γίνει η επιβεβαίωση και η πληρωμή
- για να σας ενημερώνουμε για προσφορές, καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες
- για δική μας έρευνα και ανάλυση με στόχο την κατανόηση των αναγκών των επισκεπτών και την βελτίωση των υπηρεσιών μας.
Τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα θα είναι προσβάσιμα σε εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους του ξενοδοχείου, οι οποίοι θα τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των προαναφερθέντων σκοπών και σε καμία περίπτωση για δικό τους όφελος. Οποιαδήποτε περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτο πρόσωπο ή σε χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα γίνει μόνο σε περίπτωση που αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα.
Το ξενοδοχείο θα διατηρεί και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εξυπηρέτηση των προαναφερθέντων σκοπών επεξεργασίας και για να συμμορφωθεί με τις νομικές υποχρεώσεις και για να υπερασπιστεί τον εαυτό του έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά την παραπάνω χρονική περίοδο, το ξενοδοχείο θα προχωρήσει στην οριστική διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων.
Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται σε σχέση με οποιαδήποτε συναλλαγή αναφορικά με τους αριθμούς της πιστωτικής ή της χρεωστικής σας κάρτας, την ημερομηνία λήξης και τη διεύθυνση χρέωσης ή παράδοσης, θα χρησιμοποιηθεί από εμάς για την επεξεργασία των συναλλαγών. Παρά το γεγονός ότι λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, εντούτοις δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που αποκαλύπτονται μέσω του διαδικτύου. Αποδέχεστε τις εγγενείς συνέπειες για την ασφάλεια των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μέσω του διαδικτύου και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε παραβίαση ασφάλειας, εκτός εάν ενεργήσουμε με αμέλεια και μόνο στο βαθμό που καθορίζεται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας.
Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων, των όρων και των περιορισμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για πρόσβαση, διόρθωση, περιορισμό της επεξεργασίας, αντίρρηση, διαγραφή των παραπάνω προσωπικών δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων. Σε περίπτωση άσκησης ενός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, το ξενοδοχείο μας θα λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός σας, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις και τους όρους της Νομοθεσίας Προσωπικών Δεδομένων και θα σας ενημερώσει γραπτώς σχετικά με την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή για λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του δικαιώματος από εσάς ή την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων από τα προαναφερθέντα δικαιώματα σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.
Επιπλέον, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς όμως να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρσή της και η επεξεργασία βάσει άλλης νομικής βάσης. Σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση απόσυρσης της συγκατάθεσής σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα και να σας ενημερώσουμε για την λειτουργία του ξενοδοχείου μας ή εκδηλώσεις μας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι αντίθετη με την ισχύουσα νομοθεσία.
Όταν επισκέπτεστε τον ιστοτοπο www.notostudios.gr ή κάνετε χρήση των υπηρεσιών μας, λαμβάνετε αυτόματα ένα ή περισσότερα cookies. Ο κύριος λόγος για τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies είναι για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παροχή των υπηρεσιών μας. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε τα cookies για στατιστικούς σκοπούς και για ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών. Παρακολουθούμε και κατανοούμε περισσότερα πράγματα για το πώς χρησιμοποιείται η ιστοσελίδα και οι υπηρεσίες μας και για το πώς αποκτάται πρόσβαση σε αυτές, πράγμα που μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε την εμπειρία του χρήστη και να οικοδομούμε μια ιστοσελίδα η οποία να ταιριάζει στις ανάγκες των χρηστών μας και να κατευθύνει τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics, το οποίο αποθηκεύει τα cookies στη συσκευή σας για τη δημιουργία ανώνυμων αναφορών και στατιστικών στοιχείων. Η Google αποθηκεύει τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Google analytics, παρακαλούμε επισκεφθείτε αυτή την σελίδα
Eάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. (email: info@notostudios.gr)

Notos Studios & Suites

Σχοινούσα,
Κυκλάδες, 84300
6976638075
info@notostudios.gr

Ακολουθήστε μας